NIEDZIELA 19 V

 900 + Zofia, Leopold, Roman Sowa

1100 + Wacław i Helena ( z ok. imienin) Janiccy i zmarli z rodziny

1900 + Tadeusz Jęziorowski – int. od syna Mariusza z rodziną

PONIEDZIAŁEK 20 V

1000 za Parafian i Dobroczyńców

1800 + Tadeusz Jęziorowski – int. od Parafii

WTOREK 21 V

1800 + Meczysław Przybylski – int. od sąsiadów z bloku

ŚRODA 22 V

1800 + Wojciech Prybiński – int. od siostry Marzenny z córką Jagodą

CZWARTEK 23 V

1800 + Helena Guzik – int. z ok. dn. matki od syna Jana z rodziną

PIĄTEK 24 V

 1800 + Elżbieta Kowalec – int. od dzieci z rodzinami

SOBOTA 25 V

1700 + Joanna Olejniczak – int. z ok. imienin od ojca i brata z rodziną

1800 + Sylwester Łosoś i rodzice z ob. stron

NIEDZIELA 26 V

 900 za Parafian i Dobroczyńców

1100 + Helena, Stanisław Tacka, Marian Sułkowski, zmarli z rodziny Thimm

Ozdobny szlaczek separujący treść.
Strona internetowa do użytku wewnętrznego wspólnoty parafialnej Parafii p.w. Św. Mikołaja Bp. w Szaradowie.
Wszystkie dane osobowe znajdujące się na stronie umieszczone zostały na podstawie prawa lub zgody osób, których dane dotyczą.