Adwent 2019

Pali się już trzecia świeca na wieńcu ufnego oczekiwania przyjścia  Chrystusa Pana. W tym tygodniu rozpoczniemy drugą część adwentu –  przygotowanie do świąt Bożego Narodzenia - nie do gwiazdki.
Urok tych świąt jest owocem Bożego Błogosławieństwa, nie zaś literacką czy inną magią. W tej uwadze nie chodzi tylko o same słowa. Dla człowieka poprawnie myślącego nie ma słów bez znaczenia. Jedną z metod ateistycznego zeświecczania jest  przyzwyczajanie człowieka do określonych haseł, które niby nie mają znaczenia i są przypadkowo użyte, a jednak w konkretnym celu. Chodzi o pewne przetransportowanie, przeniesienie, zapożyczenie, zmiana treści, które w normalnej logice byłoby niemożliwym. Zauważmy, jak wielka część współczesnej literatury – zwł. kierowanej do młodego pokolenia – jest oparta na magii. Najpierw różne niby pueta poetica. Później przyjdzie kolejny etap: zrównanie chrześcijaństwa z magią i baśnią. I wreszcie pokrętnie zostanie wyprowadzona konkluzja: jedno i drugie jest abstrakcją, więc niech będzie baśnią z tysiąca i jednej nocy.
My przygotowujemy się do nocy prawdziwego Bożego Narodzenia.  Owszem, wypatrujemy pierwszej gwiazdki. I niech dzieci nadal tak czynią. Jest to okazja do pouczającej katechezy. Jednak ani od tego wypatrywania, ani od wypatrzonej gwiazdki, ani od tej betlejemskiej gwiazdki nie płynie moc, treść, nawet nie nazwa tych świąt. W przestrzeni publicznej coraz częściej unika się i usuwa symbole, wizerunki, które w jakikolwiek sposób są nośnikami chrześcijańskich treści.
Język wiary musi być prawidłowy, bo wyraża wiarę lub lekceważy jej treści. Dorosłym wydaje się czasem, że słowa nie mają znaczenia, a dla dzieci mają wielkie – choć nie wszystkie pojmują, jednak każde przyjmują jako prawdę, która potem dalej kształtuje ich myślenie…

Wielkanoc 2019

Z głębi serca życzę

wszystkim Drogim Parafianom i zawsze miłym Gościom,

aby pokój - błogosławieństwo Chrystusa Pana

dotknęło i ogarnęło

Wasze serca, Wasze domy, Wasze rodziny.

Niech Święta Moc Wielkanocnej Eucharystii przemienia

Wasze życie: radości, smutki, trudy i cierpienie...

Niech Zmartwychwstały Pan Jezus,

udziela obfitych łask, a najbardziej daru Miłości Bożej,

która jest największym skarbem i potrzebą ludzkiego serca.

ks. Paweł Kowalski

Boże Narodzenie 2018

Wszystkim Parafianom, Gościom, Dobroczyńcom i Przyjaciołom
życzę obfitości Łask Bożych
i Opieki Świętej Bożej Rodzicielki Maryi
w całym 2019 r.
ks. Paweł Kowalski

Adwent 2018

Roraty - nazwa ochodzi od pierwszych słów pieśni: Rorate coeli, desuper... (Niebiosa spuśćcie rosę...). Rosa z nieba wyobraża łaskę, którą przyniósł Zbawiciel. Jak niemożliwe jest życie na ziemi bez wody, tak niemożliwe jest życie i rozwój duchowy bez łaski. Msza św. roratnia odprawiana na ogół - a dawniej wyłącznie -  przed świtem jako znak, że na świecie panowały ciemności grzechu, zanim przyszedł Chrystus - Światłość prawdziwa. Stąd dawny obyczaj odprawiania tuż przed świtem, a nie tuż po jego zachodzie. Na Roraty niektórzy przychodzą ze świecami, dzieci robią specjalne lampiony, by zaświecić je podczas Mszy św. i wędrować z tym światłem do domów.