Ogłoszenia parafialne

Na II Niedzielę Adwentu – 4 XII 2022 r.

  1. Serdecznie dziękuję za pomoc w sprzątaniu kościoła.

  2. Roraty w tym tygodniu: poniedziałek, środa i piątek o 1800.

  3. Dzisiejszy koncert chóru – ze względu na chorobę dyrygenta – przeniesiony na przyszłą niedzielę – na główne uroczystości patronalne naszej parafii. 1130 koncert, a o 1200 Msza Św. – odpustowa.

  4. We wtorek liturgiczne wspomnienie Św. Mokołaja Bp. Patrona naszej świątyni oraz naszej Parafii.
   Msze Sw. o 1000 i 1800. odpust można uzyskać pod zwykłymi warunkami za nawiedzenie kościoła i udział w modlitwie przez wstawiennictwo Św. Mikołaja. Te same łaski przypisane są do udziału w głównej liturgii patronalnej – sumy odpustowej.
   We wtorek na Mszę o 1800 zapraszamy dzieci.

  5. W czwartek Uroczystość Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny. Msze Św. o 1000, 1630 i 1800.
   Godzinki przed każdą Mszą Św. Po Porannej Mszy Św. nabożeństwo różańcowe – zapraszam zwł. Koło Żywego Różańca. W ten dzień można podejmować zobowiązania modlitewne „adopcji dziecka poczętego”, tzn. modlitwy w int, dzieci poczętych, których życie jest zagrożone.
   Na Mszy Św. o 1800 poświęcenie medalików dzieciom do I Komunii Św. Po Mszy Św. spotkanie rodziców.

  6. W przyszłą niedzielę ze względu na główne uroczystości patronalne kościoła i Parafii zmiany w planie Mszy Św.: o 800, 930 i 1200. Nie będzie Mszy Św. o 1000 i 1130. O godz. 1130 koncert chóru z Parafii p.w. Bł. Michała Kozala w Bydgoszczy. O 1200 suma odpustowa. Modlitwom przewodniczyć będzie ks. Infułat Mirosław Gogolik.

  7. Caritas Diecezji Bydgoskiej uruchamia kolejną edycję Programu Pomocy Żywnościowej dla osób najbardziej potrzebujących. Kryteria weryfikacji wniosków: dochód na osobę samotną nie może przekroczyć 1.707,20 zł, a w rodzinie 1.320zł. Wnioski wydają Miejsko-Gminne Ośrodki Pomocy Społecznej (należy zabrać zaświadczenie o dochodach/ odcinek od przelewu emerytury). Wypełnione wnioski można składać w zakrystii lub w biurze parafialnym. Czas składania zgłoszeń do 10  XII. Okres realizacji od lutego do sierpnia w Parafii zamieszkania.

  8. Pod chórem można nabywać kalendarze ścienne na przyszły rok. Ofiara dowolna do skarbony obok lub można wpłacić osobiście na konto podane w kalendarzu. Jest to forma cegiełki na działalność misyjno-opiekuńczą w Kazachstanie, którą prowadzi ks. Artur Zaraś.

  9. Do przyszłej niedzieli można składać wypominki roczne.

  10. W przyszłą niedzielę nie będzie wypominek – przeniesione na kolejną niedzielę.

  11. Opłatki i świece Caritas można nabywać w zakrystii. Opłatki są pakowane w zafoliowanych kompletach (2 duże i 2 małe opłatki) - ofiara dowolna. Świece duże 18 zł, małe 10 zł.

  12. Zakończyliśmy główne prace kamieniarskie przy posadzce kościoła.  
   W styczniu c.d. – w korytarzu przed zakrystią i przed salką. Koszt – ok. 216 000 zł. Dziękuję za wszelkie ofiary na ten cel i proszę o dalsze wsparcie.
   Planowane są kolejne prace związane z odnowieniem ambony.


Ogłoszenia stałe:

 1. Osoba(y) organizujące uroczystości (Komunię, śluby, pogrzeby) zobowiązane są poinformować wszystkich swoich gości o tym, że uczestnicy nie mogą mieć objawów związanych z COVID‑19. W uroczystościach nie mogą brać udziału osoby zobowiązane do odbycia kwarantanny lub przebywające na leczeniu COVID-19. Osoba organizująca w/w uroczystość jest zobowiązana do podpisania oświadczenia, że pośród jej gości nie ma w/w osób.

 2. Spowiedź 15 min. przed każdą Mszą Św. Seniorzy i chorzy w domach – I piątki od 900 do 1300.

 3. Posługa sakramentalna – w domach: na wezwanie lub w I Piątek miesiąca od 900. Namaszczenie Chorych podczas posługi sakramentalnej w I Piątki w domach, na życzenie w kościele lub wezwanie do chorego/umierającego wg uzgodnienia, podczas rekolekcji oraz w światowy Dzień Chorego.

 4. Bierzmowanie – co dwa lata; przygotowanie wg nowych wskazań EP Kl. 7 i  8 Szk. Plan będzie podawany w ogłoszeniach.

 5. Przygotowanie do Sakramentu Małżeństwa wg indywidualnych uzgodnień, procedury i przygotowanie należy rozpocząć min 3 mies przed planowanym terminem. Kurs Przedmałżeński prowadzony jest w dekanacie w adwencie i w Wlk. P.

 6. Poradnictwo rodzinne – w Parafii p.w. św. Marcina w każdą III środę miesiąca o 1600.