Ogłoszenia parafialne

Na XX Niedzielę Zwykłą – 14 VIII 2022 r.

  1. Bóg zapłać za wszelkie ofiary na tacę i wpłaty na konto. Obecnie zbieramy środki na drugą ratę za materiał na posadzkę kościoła.

  2. Do oznaczonej skarbony pod chórem można składać ofiary na pomoc dla misjonarzy - zebraniu środków, które będą przeznaczone na zakup pojazdów służących misjom i różnego rodzaju formom ich działalności: ewangelizacyjnej, medycznej, oświatowej.

  3. W czwartek nie będzie Mszy Św.

  4. Dożynki parafialno–sołeckie 20 VIII w Suchoręczku: o 1600 Msza Św., a potem biesiada, festyn i zabawa.

  5. Można rezerwować intencje mszalne na przyszły rok.


Ogłoszenia stałe:

 1. Osoba(y) organizujące uroczystości (Komunię, śluby, pogrzeby) zobowiązane są poinformować wszystkich swoich gości o tym, że uczestnicy nie mogą mieć objawów związanych z COVID‑19. W uroczystościach nie mogą brać udziału osoby zobowiązane do odbycia kwarantanny lub przebywające na leczeniu COVID-19. Osoba organizująca w/w uroczystość jest zobowiązana do podpisania oświadczenia, że pośród jej gości nie ma w/w osób.

 2. Spowiedź 15 min. przed każdą Mszą Św. Seniorzy i chorzy w domach – I piątki od 900 do 1300.

 3. Posługa sakramentalna – w domach: na wezwanie lub w I Piątek miesiąca od 900. Namaszczenie Chorych podczas posługi sakramentalnej w I Piątki w domach, na życzenie w kościele lub wezwanie do chorego/umierającego wg uzgodnienia, podczas rekolekcji oraz w światowy Dzień Chorego.

 4. Bierzmowanie – co dwa lata; przygotowanie wg nowych wskazań EP Kl. 7 i  8 Szk. Plan będzie podawany w ogłoszeniach.

 5. Przygotowanie do Sakramentu Małżeństwa wg indywidualnych uzgodnień, procedury i przygotowanie należy rozpocząć min 3 mies przed planowanym terminem. Kurs Przedmałżeński prowadzony jest w dekanacie w adwencie i w Wlk. P.

 6. Poradnictwo rodzinne – w Parafii p.w. św. Marcina w każdą III środę miesiąca o 1600