Ogłoszenia parafialne

na 28 Niedzielę Zwykłą – 10 X 2021 r.

 1. Dzisiaj wypominki.

 2. W poniedziałek i wtorek, ze względu na pielgrzymkę KGW, nie będzie Mszy Św. Intencje przeniesione na najbliższe dni.

 3. Nabożeństwa różańcowe w dni powszednie po Mszy Św. Nabożeństwa dla dzieci: środa 1700 – Kl. IV, czwartek 1700 - Kl. V i VI, piątek 1700 - Kl. VII i VIII.

 4. Składam serdeczne podziękowania za pamięć, życzenia i modlitwę z okazji moich urodzin.

 5. Składka z dnia dzisiejszego oraz z przyszłej niedzieli na ogrzewanie
  Kościoła (dotychczas uzbieraliśmy ok. 2500 zł  - połowa kosztów).

 6. Dzisiaj kolejny Dzień Papieski i zbiórka ofiar na Fundację Trzeciego Tysiąclecia im. Św. Jana Pawła II wspierającą uzdolnione dzieci i młodzież z rodzin ubogich. Ofiary można składać do oznaczonej skarbony w wyjściu głównym.

 7. W min. tygodniu zmarła śp. Bożena Szczygieł zam. w Zalesiu.

 8. Wszystkie dzieci zachęcam do włączenia się w akcję modlitwną „Milion dzieci modli się na różańcu”. Zaplanowana jest na 18 października jako modlitwa dla jedności i pokoju. W osobnych plikach zawarty jest Opis inicjatywy obejmującej cały świat oraz Teksty modlitw.


Ogłoszenia stałe:

 1. Osoba(y) organizujące uroczystości (Komunię, śluby, pogrzeby) zobowiązane są poinformować wszystkich swoich gości o tym, że uczestnicy nie mogą mieć objawów związanych z COVID‑19. W uroczystościach nie mogą brać udziału osoby zobowiązane do odbycia kwarantanny lub przebywające na leczeniu COVID-19. Osoba organizująca w/w uroczystość jest zobowiązana do podpisania oświadczenia, że pośród jej gości nie ma w/w osób. Za ilość osób obecnych na liturgii pogrzebowej zarówno w kościele jak również na cmentarzu odpowiada rodzina zmarłego.
 2. Stanowisko Przewodniczącego zespołu ekspertów Konferencji Episkopatu Polski ds. Bioetycznych w sprawie korzystania ze szczepionek przeciw covid-19 Firm AstraZeneca i Johnson&Johnson – fragmenty.
 3. Spowiedź 15 min. przed każdą Mszą Św. Seniorzy i chorzy w domach – I piątki od 900 do 1300.
 4. Posługa sakramentalna – w domach: na wezwanie lub w I Piątek miesiąca od 900.
  Namaszczenie Chorych podczas posługi sakramentalnej w I Piątki w domach, na życzenie w kościele lub wezwanie do chorego/umierającego wg uzgodnienia, podczas rekolekcji oraz w światowy Dzień Chorego.
 5. Bierzmowanie – co dwa lata; przygotowanie wg nowych wskazań EP Kl. 7 i  8 Szk. Plan będzie podawany w ogłoszeniach.
 6. Przygotowanie do Sakramentu Małżeństwa wg indywidualnych uzgodnień, procedury i przygotowanie należy rozpocząć min 3 mies przed planowanym terminem. Kurs Przedmałżeński prowadzony jest w dekanacie w adwencie i w Wlk. P.
 7. Poradnictwo rodzinne – w Parafii p.w. św. Marcina w każdą III środę miesiąca o 1600
 8. Franciszkanie z Niepokalanowa zachęcają do podjęcia Kampanii Różańcowej, a także zapraszają na szerego wydarzeń w 2021 r.